Scholingsproject

Hier in Nederland wordt het als de gewoonste zaak van de wereld gezien dat alle kinderen naar school gaan. Er zijn echter veel ontwikkelingslanden waar dit veel minder  vanzelfsprekend is. Landen waar veel kinderen wel naar school toe willen, maar  niet kúnnen gaan. Zo ook in het dorpje Caroyroyan op de Filippijnen. Hier wonen veel  kinderen die graag naar school toe zouden gaan, maar dit vanwege financiële  omstandigheden niet kunnen. Veel gezinnen hebben zo’n laag inkomen dat er niets  overblijft om schoolgeld, lesmateriaal, rugzak en (verplichte) uniformen te betalen. De weg naar een betere toekomst wordt zo afgesloten voor deze kinderen en ze zijn  daardoor voor de rest van hun leven aangewezen op hetzelfde minimale bestaan als hun ouders.

 

 

 

Op initatief van en in samenwerking met de plaatselijke lerares Rebecca Rull in Caroyroyan (Filippijnen) is Stichting Philipa enkele jaren geleden gestart met een scholingsproject waardoor kinderen uit de allerarmste gezinnen toch naar school kunnen gaan. Het volgen van onderwijs is immers de enige manier om de vicieuze cirkel die armoede heet te doorbreken. Naast basisschool en middelbare school worden ook kortdurende vakopleidingen gefinancierd.

Onze sponsors betalen schoolgeld, schoolmaterialen, rugzak, verplichte uniformen, schoenen en een regenjas/paraplu (vanwege de regentijd in de Filippijnen) voor hun sponsorkind. Elke sponsor wordt geïnformeerd over de leefsituatie van zijn sponsorkind. Hij krijgt foto’s van het kind en wordt op de hoogte gehouden van de schoolresultaten. Daartoe ontvangt de sponsor een persoonlijk wachtwoord waarmee hij via onze website www.philipa.org toegang heeft tot de persoonlijke pagina van zijn sponsorkind.

Op dit moment laat Stichting Philipa al 38 kinderen onderwijs volgen aan de basis- en/of de middelbare school. Deze 38 kinderen zijn echter niet de enige kinderen die een dringende behoefte aan hulp hebben. In de loop der tijd is een ware "wachtlijst" ontstaan van andere kinderen in Caroyroyan die in aanmerking willen komen voor het sponsorprogramma van Stichting Philipa.
Wij hopen dat u ons helpt om de wachtlijst van leergierige kinderen te verkorten. Ook u kunt namelijk een kind aan de andere kant van de wereld uitzicht op een beter bestaan bieden door zijn of haar schoolcarrière voor uw rekening te nemen!

Het kost €55,- (schoolgeld, lesmateriaal, rugzak, schooluniform etc.) om een basisschoolkind een héél jaar naar school te laten gaan.
Voor een middelbare scholier kost dit €85,-
U kunt er ook voor kiezen om een kind een beroepsopleiding te laten volgen.
U kunt zich aanmelden via het onderstaande sponsoraanmeldingsformulier:

download sponsoraanmeldingsformulier

 

Wat betekent onderwijs?


1. De vicieuze cirkel van de armoede doorbreken! Kinderen die onderwijs krijgen, een vak leren, kunnen werk krijgen. Ze verdienen dan geld om voor zichzelf te zorgen. Kinderen die weten dat ze na de basisschool vervolgonderwijs krijgen, doen extra hun best en raken niet gedemotiveerd. Ze weten immers dat ze de kans krijgen om te werken aan hun toekomst.
 2. Kinderen die door hulp van ons een zelfstandig inkomen verwerven, helpen vervolgens:

 3. Vrijheid en zelfredzaamheid!
Jongeren die geleerd hebben en geld verdienen, zijn niet meer afhankelijk van anderen. Ze denken zelfstandig na, beslissen zelf, lossen hun eigen problemen op. Ze dragen bij aan de economische ontwikkeling van hun land.
Wie kinderen een toekomst geeft, geeft dus op langer termijn toekomst aan een heel land!