Wat kunt u doen?

Wilt u Philipa steunen?

Als u Philipa wilt helpen om medemensen in verre streken uitzicht op een beter bestaan te bieden, kan dat:  

 

Philipa werkt met vrijwilligers en beperkt onkosten tot een minimum.

Peter Caris (penningmeester) zorgt dat uw financiële hulp de beloofde bestemming krijgt!

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL94 RBRB 0929 5630 18

t.n.v. Stichting Philipa te Bunde.

Stichting Philipa is ingeschreven in het Handels-register onder nr. 14097000.