Wie zijn wij?

Stichting Philipa is opgericht in 2007. Deze stichting heeft als doel het verbeteren van de leefsituatie in met name de Filippijnen, maar ook andere ontwikkelingslanden zoals Papoea (IndonesiĆ«). “Philipa” beheert kleinschalige projecten (met name op scholingsgebied), maar heeft ook ervaring met het verlenen van noodhulp bij natuurrampen. “Philipa” werkt alleen maar met vrijwilligers en heeft in de Filipijnen een netwerk opgebouwd waardoor alle steun vanuit Nederland volledig en rechtstreeks ter plekke komt.

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter:         Paz A Campo-ViƱas

Secretaris:                  Frans A Campo

Penningmeester:           Peter Caris

Bestuursleden:     Lito Hamaekers

                                  Liesbeth A Campo